Schysta villkor – Hotell- och restaurangfacket

BILJETTER 
DITT BESÖK
 
VÅR TEATER

BAKFICKAN 

HYRA LOKALER
FÖR MEDLEMMAR 
KALENDER
IMPRO
SOMMARTEATER   
NYÅRSREVYER 
Medlem i Folkets Hus och Parker.
KONTAKT     
BLI MEDLEM
PÅ TURNÉ
ARKIV Egna produktioner
MEDIA KLIPP

Ronneby Folkteater. Gångbrogatan 1. 372 37 Ronneby. Postadress: Rådhusparken. 372 37 Ronneby. Mail: Kontakt@RonnebyFolkteater.se
OrgNr: 802451-3544. Bankgiro: 614-0669. EU VAT-nr: SE802451354401.  Swish: 123 170 90 13 
 
KOMPISKORTET gäller på Folkteatern. Boka biljetter på kontakt@RonnebyFolkteater.se eller länets Turistbyråer.


 

 

Om Ronneby Folkteater

SOM EN ÖPPEN DEMOKRATISK MÖTESPLATS spelar vi en viktig roll i arbetet med att göra kultur, nöje och möten tillgängliga för människor.

Folkteatern i Ronneby är en mötesplats för scenkonsten.
Alltid med spelglädjen och det folkliga skrattet som det vassaste vapnet.

Förutom vårt breda arbete som Community teater, där vi främst arbetar med ronnebymaterial, lokalhistoria, likväl som samhällssatir, erbjuder vi direktsänd opera, gästspel och konserter i vår gamla fina jugendteater, invigd 1911. Vi har utskänkningstillstånd för pausservering av öl och vin.

Vi har också en omfattande turnéverksamhet med föreställningar för barn och vuxna.
Föreställningar som passar in på små och stora scener, bygdegårdar, föreningsmöten, ute och inne.

Vi är en religiöst och politiskt obunden ideell förening.
Välkommen att kontakta oss om du vill veta mera!

Folkteatern är medlemmar i Folkets Hus och Parker, och har därmed kollektivavtal.
Vi är också medlemmar i Riksteatern Blekinge samt ABF Blekinge.
 

Bli medlem

Hos oss kan du  bli medlem om du vill medverka i teaterträning, nyårsrevyer eller sommarteatrar,
på eller bakom scenen.
Medlemsavgiften är 150:-, eller 75:- om du är under 26 år.
Medlemsavgiften betalas till vårt Bankgiro: 614-0669. Glöm inte att ange ditt namn.

Som medlem är du olycksfallsförsäkrad via vår gruppförsäkring i Folksam.
Försäkringen ger ett grundskydd om du råkar ut för en skada i samband med föreställning, repetition eller
annan föreningsaktivitet men även under resor till och från sådana aktiviteter.

Vår stadga

 
     
Alkohol och drogpolicy

Folkteaterns policy innebär för barn och ungdomar
Ingen alkohol får förtäras av person under 18 år.
Rökning eller snusning får ej förekomma.
Narkotiska preparat får ej brukas eller hanteras.

Folkteaterns policy innebär för medlemmar över 18 år
Under repetitioner och föreställningar får alkohol ej förekomma.
Vid fester får alkohol intagas i måttliga mängder av myndig person.
Egen alkohol får ej medhavas i föreningens lokaler.
Langning får ej ske.
Narkotiska preparat får ej brukas eller hanteras.

Folkteaterns policy innebär att:
Styrelsen ska tillse att samtliga medlemmar är informerade om föreningens drogpolicy.
Styrelsen ska vara uppdaterad på policyns innehåll.
Styrelsen bär det yttersta ansvaret för att policyn efterlevs.

Åtgärder om drogpolicyn inte efterlevs

Åtgärd om barn eller ungdom felar
Påtala och informera om policyn, rikta en tillsägelse till den felande samt informera berörd förälder.
Vid upprepning kan avstängning bli aktuell.
Förekomst av narkotika medför direkt avstängning.

Åtgärd om vuxen felar
Påtala och informera om policyn samt rikta en tillsägelse till berörd person.
Vid upprepning kan avstängning bli aktuell.
Förekomst av narkotika medför direkt avstängning.

Åtgärder för att sprida vår drogpolicy till våra medlemmar och andra
Information på vår hemsida.
Information vid barn och ungdomsaktiviteter.
Policyn anslås på teatern.

Vår drogpolicy

  Verksamhetsberättelser

2010 (Verksamheten drevs av ABF Blekinge)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

     
Styrelse
       
Ordförande Mikael Mårtensson MM@RonnebyFolkteater,se 0738 641 497
Sekreterare Urban Jönsson, Ronneby UJ@RonnebyFolkteater.se  
Kassör Sören Fohlström, Karlshamn SF@RonnebyFolkteater.se  
Ledamöter Kseniya Ani, Kallinge KA@RonnebyFolkteater.se  
  Peter Kullring, Karlskrona PK@RonnebyFolkteater.se  
  Yvonne Sandberg-Fries, Nättraby YSF@RonnebyFolkteater.se  
  Ingegerd Ådahl, Ronneby IA@RonnebyFolkteater.se  
Adjungerad Maja Kahl MK@RonnebyFolkteater.se 0709 310 702
   
Personal  
Håkan Robertsson, Verksamhetsledare HR@RonnebyFolkteater.se 0708 335 183
Maja Kahl, Producent MK@RonnebyFolkteater.se 0709 310 702
Per-Åke "Burra" Olsson, Teknikansvarig/Scenmästare PO@RonnebyFolkteater.se 0735 015 104
Ann-Charlotte Lundgren, Husfru ACL@RonnebyFolkteater.se  
Tommy Karlsson, Köksmästare   0737 852 169
Anette (Nettan) Gustavsson, Dramapedagog NG@RonnebyFolkteater.se 0708 727 898
Jessika Elgström, Dramapedagog JE@RonnebyFolkteater.se  
     
Servering servering@RonnebyFolkteater.se 0793 412 598
     
Embla Svahnberg, servis    
Livia Jönsson, servis    
Timmie Hansson, Producent/Teknikansvarig (tjänstledig) TH@RonnebyFolkteater.se 0709 856 322
Annie Lövström, Produktionsassistent/Tekniker (tjänstledig) ANL@RonnebyFolkteater.se 0760 502 856
   
Riksteatersektionen  
Maja Kahl, sammankallande MK@RonnebyFolkteater.se 0709 310 702
Monica Pettersson MEP@telia.com   
Diyar Omer Diyar.Omer@ABF.se
Anette Castell Anette.Wall.Castell@gmail.com
Lilian Norberg Lilian.Bjorstorp@gmail.com
Kseniya Ani, Kallinge KA@RonnebyFolkteater.se

 

   
     

Ronneby Folkteater
OrgNr: 802451-3544
Bank: Swedbank
Bankgiro: 614-0669
EU VAT-nr: SE802451354401

Verksamhetsledare
Håkan Robertsson
HR@RonnebyFolkteater.se
Tel: 0708 335 183

Ronneby Folkteater
Rådhusparken
372 37 Ronneby

Medlemmar i Folkets Hus och Parker.
Medlemmar i Riksteatern Blekinge
Arbetsgivarorganisation: KFO

Publikentre: Gångbrogatan 1, 372 37 Ronneby