Lärarhandledning - Om Joe Hill
Ladda ner som pdf
Ladda ner Lärarhandleningspaketet som pdf

Macintosh HD:Users:timmie:Desktop:JoeHill.png

Joel Emanuel Hägglund
Född 7 oktober 1879 i Gävle
Avrättad 19 november 1915
i Salt Lake City, Utah, USA

Joels liv tar sin början i Gävle, Sverige. Han växer upp under svåra förhållanden och i ett land som lider av svält, fattigdom och sjukdomar. Joel blir själv sjuk och tvingas åka till Stockholm för en operation. Han tvingas samtidigt arbeta för att få ihop pengar till sjukhusvistelsen, boende och sin resa hem till Gävle.

 Hans far var redan död. När hans mor går bort emigrerar Joel till Amerika i hopp om ett bättre liv. Joel var inte ensam om att utvandra till Amerika, många svenskar tog sig över havet i tron på arbete och bättre livsförhållanden.

 Immigranterna från Sverige möts först av Frihetsgudinnan innan de tar sina första steg i New York. Eftersom det hela tiden fylls på med nya invandrare, som letar efter arbeten, är det riktigt dåliga arbetsförhållanden i New York. Varje arbete kan göras billigare av någon annan och det utnyttjade arbetsgivarna.

 I Amerika tar sig Joel ett nytt namn, Joseph Hillstrom, Joe Hill. Han förstår snabbt att han måste resa västerut för att kunna skaffa sig ett bättre arbete. Han hamnar så småningom i San Pedro där han träffar Sam Murray.

Sam engagerade Joe att gå med i IWW, International Workers of the World, Joe blev snabbt en organisatör och agitator för IWW. Det var främst för sina sånger Joe Hill blev

känd. Han organiserade arbetare på gator och torg med hjälp av sina sånger. Melodierna han använde var ofta frälsarsånger. Detta berodde dels på att "alla" redan kunde melodin och då lätt kunde sjunga med, men det berodde också på att polisen inte på långt håll skulle kunna höra att det var socialister, som agiterade i gatuhörnen, och upplösa mötet. 

Storföretagen försökte bekämpa Joe Hill med alla medel. Han blev svartlistad hos arbetsgivarna och fick inga jobb.  De jagade honom över allt för att han skulle tystas ner.

 Joe reste så småningom till Salt Lake City, Utah, där han försökte hjälpa arbetarna i gruvorna att organisera sig. Det var här som han blev skottskadad. Enligt honom själv berodde det på att han hos en kvinnlig bekant hamnat i bråk med en man, som trodde Joe var en rival.   Någon dag senare blev Joe Hill hämtad av polisen och arresterad för ett mord.

Joseph Hillstrom, även känd som Joe Hill, blev dömd för mord. Trots oklarheterna kring fallet blev straffet arkebusering. 

Före avrättningen skrev Joe sin sista önskan:

Mitt testamente blir helt kort
ty där finns intet att ge bort.
Det är ej stort att orda om:
”Bort går jag naken som jag kom.”

Så sprid min kropp som aska för
en lekfull vindil när jag dör,
och låt den falla ner som regn
på någon jordisk blomsteräng.

Kanhända att en blomma då
som slokar nytt liv kunde få.
Så vill jag ha det. Lycka till
ni alla människor.
Joe Hill

Joe Hill avrättades den 19 november 1915 i Salt Lake City, Utah, USA.

Sista orden han skrev till fackkamraterna var: ”Don´t mourn, organize!” (Sörj inte, organisera er! )

 

Folkteatern logo 178x205.png

 __________________________________________________________________________________________

Ronneby Folkteater.  Rådhusparken 372 37 Ronneby.
Kontakt@RonnebyFolkteater.se