Lärarhandledning - Syndikalism
Ladda ner som pdf
Ladda ner Lärarhandleningspaketet som odf
 

Syndikalism

Syndikalismen förespråkar ett ekonomiskt system där arbetarna tar över produktionsmedlen (industrin) och driver dem i kooperativ form. Fackförbunden är själva verktyget för den revolutionära samhällsförändringen. Strejken är vapnet för att ta makten över arbetsplatserna.

1895 formulerade Confédération Générale du Travail (CGT) i Frankrike den organisatoriska strukturen och metoderna för revolutionär syndikalism, något som påverkade arbetarrörelsen världen över.
Lokalt bildar man ett syndikat (en fackförening). Alla arbetare, oavsett yrke, skulle vara med i samma syndikat. Syndikatet driver fabrikerna och byter tjänster och produkter med andra syndikat via en arbetarbörs.

Syndikalismen skiljer sig från reformismen, som hävdar att allmän och lika rösträtt och fria val är metoden att nå socialismen, och kommunismen, som vill genomföra socialismen med revolution.

http://www.ne.se/cgt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_G%C3%A9n%C3%A9rale_du_Travail

Sent på 1920-talet började termen anarkosyndikalism och revolutionär syndikalism användas allt mer. Målbilden förändrades till att ta kontrollen över både arbetsplatser och det politiska livet


http://www.ne.se/syndikalism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Syndikalism 

I Sverige finns flera syndikalistiska fackföreningar.
Äldst och störst är SAC. Sveriges Arbetares Centralorganisation.

http://www.sac.se
http://www.ne.se/sac
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Arbetares_Centralorganisation

IWW, Industrial Workers of the World
IWW är en syndikalistisk internationell fackförening som grundades 1905 i Ohio, USA.
Man kämpar för att alla arbetare skall förenas i en enda förening och att lönesystemet skall avskaffas och självförvaltning skall införas. Man var radikalpacifister. Arbetarna i alla länder skulle gå ut i strejk om generalerna kallade till krig. IWW har varit mest aktiv i engelskspråkiga länder, bland andra Australien, Kanada, Tyskland, Storbritannien och USA.

www.iww.org
http://www.ne.se/iww
http://sv.wikipedia.org/wiki/Industrial_Workers_of_the_WorldKooperativ
http://www.ne.se/kooperativ
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kooperation

Revolution
http://www.ne.se/revolution
http://sv.wikipedia.org/wiki/Revolution

Strejk
http://www.ne.se/strejk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Strejk

Radikalpacifism
http://www.ne.se/pacifism?i_h_word=radikalpacifism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Radikalpacifism

Socialism
http://www.ne.se/socialism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialism

Kommunism
http://www.ne.se/kommunism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunism


Reformism
http://www.ne.se/reformism
 

 __________________________________________________________________________________________

Ronneby Folkteater.  Rådhusparken 372 37 Ronneby.
Kontakt@RonnebyFolkteater.se