UPP MED RÖTTERNA
Folkteaterns Nyårsrevy 2016
Föreställningsbilder BLT
Fotograf: Staffan Lindbom